top of page

Shave/ Biopsi

Biopsi

I många fall kan läkaren bedöma orsaken till dina hudförändringar genom att känna samt undersöka huden med ett dermatoskop.

Ibland kan det vara svårt att bedöma på plats och det krävs en noggrannare analys. Detta för att säkerställa - då det alltid är av vikt att få en korrekt bild av hudförändringen för att sedan kunna behandla på bästa sätt.

Läkaren kan då använda sig av hudbiopsi.

Vad innebär hudbiopsi?

Hudbiopsi innebär kortfattat att läkaren tar ett vävnädsprov från huden för att skicka vidare det till ett laboratorium.

Provet utförs med hjälp av ett instrument, en så kallad stans, som är encirkelformad kniv. Det gör inte ont och hela provet är klart på några minuter.

 

Hudbiten skickas sedan vidare till ett patalogiskt laboratorium där man studerar cellerna i vävnaden i mikroskop. Detta kallas för hudpatalogisk diagnostik.

 

Provsvaren ger läkaren viktig information om just din hudförändring, så som uppkomst, diagnos och vilket stadie den är i. Därefter kan läkaren bedöma vilken åtgärd och behandling som är rätt

för just dig.

Biopsi_edited.jpg

Shave

En shaveexcision innebär en ytlig operation av huden där man avlägsnar en hudförändring med ett medicinskt rakblad.

bottom of page