top of page

PDT- Fotodynamisk terapi

Vad är fotodynamisk terapi för något?

Fotodynamisk terapi, PDT, är en medicinsk behandlingsmetod för
behandling av aktiniska keratoser, det vill säga utbredda förstadier till skivepitelcancer, samt ytliga former av basaliom.

I PDT-behandlingen används en ljuskänslig salva som aktiverar en
fotosensibiliserande medicinering genom ljusexponering under en röd lampa
(alternativt dagsljus under sommarhalvåret).

Hur går behandlingen till?

En PDT-behandling går till i tre steg. Först förbehandlas hudområdet genom att fjäll och skorpor avlägsnas och hudytan ruggas upp.  Detta görs för att kräm och ljus lättare tränger ner till alla delar av hudområdet.

PDT behandling.jpeg

I videon nedan ser du hur en behandling med fotodynamisk terapi går till.

bottom of page