top of page

Vaccination för säsongsinfluensa
och pneunokocker för riskgrupp

Hos Afecto Skärholmen Hud kan du som tillhör riskgrupp samt är 65 år eller äldre vaccinera dig kostnadsfritt för säsongsinfluensa och pneunokocker mellan perioden 7 november 2023 fram till sista februari 2024. Vaccination utförs av erfaren sjukvårdspersonal på vår vaccinmottagning.

Vi erbjuder tider via bokning samt drop-in tider på plats. Välkommen!

Skydda dig i vinter

Grupper som rekommenderas vaccination för säsongsinfluensa


Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:
 

 • Du fyller 65 år i år, eller är äldre.

 • Du är gravid efter vecka 12.

 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke.

 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.

 • Du har kraftig övervikt.

 • Du har leversvikt eller njursvikt.

 • Du har diabetes.

 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

 • Du har en neuromuskulär sjukdom.

 • Du har flera funktionsnedsättningar.

 • Du har Downs syndrom.
   

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det. Det kan till exempel vara något av följande:
 

 • Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.

 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.


Information ovan är direkt hämtad från 1177 /Vårdguidens hemsida.

Årlig vaccination mot säsongsinfluensa

De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa. Ytmokolekylerna för influensa förändras varje säsong och därför skyddar inte den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner. Därmed är det viktigt för dig som är riskgrupp att ta årliga vaccinationer för säsongsinfluensa.

Vaccination mot pneunokocker

Pneumokocker är bakterier som i huvudsak finns i näsan och svalget. Dessa bakterier har förmågan att orsaka olika sjukdomar, såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Hjärnhinneinflammation och sepsis (blodförgiftning) tillhör de allvarligare sjukdomarna som pneunokocker kan orsaka, men riskgrupp för dessa är främst personer äldre än 65 år och barn yngre än två år.

bottom of page