top of page

Kvalitets, miljö -och arbetslivsmiljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår kvalitet och därför är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Killasli Medical AB ska vara en ledande specialistmottagning inom hudsjukdomar och rekonstruktiv plastikkirurgi för hudcancer i Sverige.

 

Vi strävar efter att:

· Bota våra patienter och lindra deras smärta.

· Leverera effektiv och säker vård.

· Hålla en kontinuerlig utveckling både medicinskt och kompetensmässigt.

· Uppnå balans mellan miljö, samhälle och ekonomi.

· Tillhandahålla och upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö.

 

För att få effektiv styrning av verksamheten har vi antagit ett integrerat ledningssystem för miljö kvalitet och arbetsmiljö (ILS) som har byggts enligt ledningssystem för kvalitet–(ISO 9001:2015) miljöledningssystem–(ISO 14001:2015) och ledningssystem för arbetsmiljö–(ISO 45001:2018).

 

Vår policy är baserad på följande sju åtaganden:

1. Det integrerade ledningssystemet ska kontinuerligt förbättras, samt utvärderas genom regelbundna revisioner.

2. Tillämpliga lagstiftningar och föreskrifter som är relaterade till kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö samt övriga krav som vår verksamhet berörs av ska uppfyllas.

3. Motiverade och utbildade medarbetare ska se till att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor effektivt behandlas och följs upp.

4. Patientsäkerhetskultur ska livnäras och tjäna som utgångspunkten i vårt patientnära arbete.

5. Vår verksamhet ska sträva efter att leverera den högsta kvalitén till våra patienter i alla avseenden.

6. Miljön ska skyddas och miljöpåverkan från vår användning av läkemedel, kemiska produkter samt förbrukningsmaterial ska förebyggas och minimeras.

7. Faror och arbetsmiljörisker ska aktivt förebyggas och elimineras.

Hassan Killasli
Verksamhetschef

2023-08-30

bottom of page