top of page

Visserblåsarpolicy

Denna policy syftar till att säkerställa skyddet för personer som väljer att rapportera missförhållanden och skapar en trygg och säker kanal för sådana rapporter. Skyddet omfattar olika områden, inklusive ekonomisk brottslighet, korruption, säkerhetsbrister på arbetsplatsen, miljöbrott och allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Killasli Medical AB uppmuntrar alla som misstänker missförhållanden, lagbrott eller regelöverträdelser att rapportera dessa som visselblåsning. Målet är att säkerställa att rapporteringen sker på ett säkert sätt och att personer som agerar som visselblåsare skyddas från repressalier.

Visselblåsarfunktionen gäller alla anställda och konsulter och andra personer som är kopplade till organisationen.

bottom of page