top of page

Hidradenitis suppurativa (HS)

Vad är Hidradenitis Suppurativa för något?

Hidradenitis Suppurativa (HS), även kallat acne inversa, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i hudveck så som axiller, ljumskar och genitalt med smärtsamma återkommande abscesser och inflammerade bölder med efterföljande hypertrofisk ärrbildning. Patienterna har även fistelgångar mellan lesionerna som kan tömma sig på vätska.

Upp till fyra procent av befolkningen har HS och övervägande del av dem är kvinnor. Orsaken till sjukdomsutvecklingen är ännu inte kartlagt, men man misstänker att det rör sig om genetisk och hormonell faktor i kombination med bakterieflora och externa faktorer så
som rökning, stress, kost och övervikt. Viktökning ökar risken för uppblossning av inflammation och insulinresistens, vilket motiverar till en sund viktuppgång med stöd i kost, motion och miljö för att förebygga försämring i HS.

Patienter mer HS har en ökad insulinresistens och ökad risk för att utveckla Diabetes mellitus. HS är ett smärtsamt tillstånd som inverkar på livskvalitet och begränsar fysiskt aktivitet. Patienter med HS även har en ökad risk för depression, ångest och utmattning jämfört med andra patientgrupper.

HS stadier - mäts i Hurley skala

Hurley I - Lindrig
Alla som har HS får inte svårare symptom med tiden, men hos visa personer kan symptomen återkomma och förvärras om man inte får behandling. HS delas upp: 1  lindring, 2 måttlig, och 3 räknas som svår sjukdom.
Varje drabbat område delas sedan upp i olika stadier, enligt Hurley-skala.

Hurley II - Måttlig
En eller fåtal isolerade bölder utan fistlar eller ärrbildning. Smärtsamma knölar och varbildning i armhålor, ljumskar, under brösten, vid skinkorna eller på lårens insidor. Dessa ömmande knölar brukar börja som hårda, ärtstora knutor. De är oftast röda och kan misstas för akne, inåtväxande hårstrån eller könssjukdom, såsom herpes.
(Bild A)

Hurley III - Svår
Återkommande bölder på flera områden med ärrbildning och fistelgångar. Ärr kan bildas vid HS efter långvariga eller återkommande bölder på samma plats. (Bild B)

Vitt spridda bölder (kan vara stora som golfbollar) sammanbundna med fistelgångar. Kan leda till svåra ärr och avge en illaluktande var-och blodtillblandad vätska. (Bild C)

 

Hidradenitis suppurativa, HS, mäts enligt Hurleyskala där 1 står för lindrig, 2 för måttli

Afecto Skärholmen Hud - Specialister inom HS

På Afecto Skärholmen Hudmottagning behandlar vi patienter med HS-diagnos. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära team tillsammans med patienten.

Alla perspektiv runt patienten tas om hand på ett och samma ställe. Syftet med HS-center är att förbättra livskvaliteten och minska det sociala stigmat för patienten genom att korta ner väntetiderna samt erbjuda rätt behandling och rätt stöd. Patienten ska vara i centrum och bli sedd som person. Engagemanget ska vara långsiktigt i och med att sjukdomen är kronisk. Verksamhetschefen för Afecto Skärholmen Hudmottagning är Dr Hassan Killasli som är specialiserad i HS samt forskar kring problematiken runt HS som diagnos.

 

Kompetensen är därmed nära och tillgänglig och erbjuder en variation av behandlingar, innefattande alltifrån medicinering, laser samt operation, vilket ökar chansen för att finna en fungerande symptomlindring för den enskilde patienten.Vi önskar även lyfta värdet av dietära och andralivsstilsfaktorer samt psykologiskt stöd för patienterna.

bottom of page