top of page

Bucky - slätröntgen

Vad är buckybehandling för något?
 

Buckybehandling, eller mjukröntgen som det också kallas är en väldigt ytlig form av röntgen. Våglängden som Bucky avger har en begränsad penetrationsförmåga och kallas för gränsstrålar, på grund av att de ligger just på gränsen mellan röntgen och ultraviolett ljus. Den går endast in 0,5-1 mm i huden och påverkar inte underliggande djupare vävnad.

Bucky-behandling är en effektiv metod som används världen över för behandling av t.e.x psoriasisfläckar och olika eksem. Detta avser även besvärlig psoriasis i hårbotten, svårbehandlade psoriasisförändringar på kroppen, öronen, underlivet och psoriasisnaglar. Behandlingen av eksem gäller framför allt ilsket kliande eksem och handeksem.

Buckybehandlingen ges vanligtvis en gång i veckan i en behandlingsserie på 4-6 veckor. Behandlingen har en fortsatt läkande effekt även efter avslutad behandling. Innan själva behandlingen är det viktigt att hudområdet som ska behandlats är uppmjukat och avfjällat och att huden vid behandlingstillfället är torrt och osmort.Detta för att Buckymetodens strålar ska kunna penetrera genom huden och och kunna ge bäst effekt. Buckyapparaten sätts nära huden vid behandling och det är endast små hudområden som kan behandlas åt gången. Detta gör att behandlingen tar lite tid trots att själva tiden på varje fläck endast får några sekunder Bucky-strålar.

Bucky slätröntgen utrustning..jpeg

Hållbarhet av behandling

Hållbarheten är ofta flera månader men kan variera. Vid tecken på återfall kan behandlingen upprepas, dock tidigast efter ett halvår.
 

Eventuella biverkningar

De flesta får inga obehag alls av behandlingen. Viss rodnad kan uppkomma på samma sätt som vid annan ljusbehandling om Buckydos blir lite för kraftig och huden kan då bli röd och irriterad.
 

Observera att Bucky-behandlingen ej går via landstinget utan privat. Kostnad per behandling är 500 kr.

bottom of page