top of page

Maligna hudförändringar

Maligna, det vill säga elakartade, hudförändringar som kan inkludera olika former av hudcancer, är viktiga att identifiera och behandla tidigt. På Afecto Skärholmen hud arbetar vi aktivt med tidig upptäckt och noggrann övervakning av hudförändringar för att säkerställa bästa möjliga vård.

Håll koll på din hud

Ha som vana att undersöka din hud med jämna mellanrum för att lättare ha uppsikt över om någon förändring har skett. Här är sex olika tecken att vara extra uppmärksam på:

  1. Oregelbunden form

  2. Suddiga och ojämna kanter

  3. Färgförändringar

  4. Snabb tillväxt

  5. Större än 5 mm

  6. Sår som inte läker 

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är en typ av hudcancer som utvecklas från de platta, skivepitelcellerna som finns i överhuden. Denna typ av hudcancer är vanligtvis associerad med överdriven exponering för solens ultravioletta (UV) strålning över lång tid.

Skivepitelcancer kan förekomma på olika delar av kroppen men är vanligast på områden som ofta är exponerade för solen, såsom ansiktet, öronen, händerna och halsen.

Bowens sjukdom
Skivepitelcancer in situ, även kallad Bowens sjukdom är ett förstadium till skivepitelcancer vilket innebär att cancern inte är fullt utvecklad och endast växer på hudens yta.

Symptom på Bowens
Symptom på Bowens sjukdom är rodnande eksemliknande fläckar som både kan fjälla och ömma.

Hudytan är skrovlig och kan vara lätt sårbildande. Fläcken kan både expandera och hudytan bli desto tjockare under månader och läker inte av sig själv.

Invasiv Skivepitelcancer
När cancern växer djupare ner i huden kallas den för invasiv skivepitelcancer. Symptomet är ofta en fläck eller en knuta med fjällande hudyta som kan vara täckt med sårytor.

bottom of page